Stora Dalby järnåldersby

Några hundra meter nordost om Stora Dalby i Kastlösa socken, i utkanten av Stora alvaret, ligger lämningar efter en av södra Ölands största järnåldersbyar. Området berstår av ett 20-tal husgrunder, stensträngar och två gravfält. Några av stensättningarna är mycket stora med en diameter på upp till 35 m. Det största gravfältet består av 180 gravar: runda och rektangulära stensättningar, domarringar m m. Det andra gravfältet består av tio runda stensättningar. Området dateras till romersk järnålder.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

I norra delen av Stora Dalby finns en parkeringsplats.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO