Frösslunda stenvalvsbro

Välbevarad stenvalvsbro i tre spann över Frösslundabäcken strax nedströms Frösslundamossen. Den är byggd i av kalksten i kallmur i slutet av 1700-talet med ålderdomlig teknik.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Broar i Kalmar län, Länsmuséet 1982

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb