Frösslunda stenvalvsbro

Välbevarad stenvalvsbro i tre spann över Frösslundabäcken strax nedströms Frösslundamossen. Den är byggd i av kalksten i kallmur i slutet av 1700-talet med ålderdomlig teknik.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Broar i Kalmar län, Länsmuséet 1982

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb