Stentagskärret

Fågellokal

Söder om den gamla järnvägsbanken mellan Kastlösa och Skärlöv mitt ute på Stora alvaret ligger en av Ölands finaste våtmarker, Stentagskärret. Det är en flikig våtmark med små öar och uddar som tillsammans med en mosaik av öppna vattenytor, starr- och sävruggar samt flybladsväxter, kantad av fuktängar, torrängar och vätar ger en rik variation i biotoper. Lokalen erbjuder en rik flora och fauna med t ex många orkidéer. Här finns många typiskt öländska fåglar som svarttärna och ljungpipare. Rastande vadare är t ex grönbena och svartsnäppa.

Svarttärna Foto: Stefan Svenaeus

Svarttärna

Man når Stentagskärret främst från banvallen genom att gå söderut från denna och följa mittmuren. Man kan också närma sig västerifrån via Penåsa ödeby, vilket är bäst eftermiddag och kvällar eftersom man då får medljus. Det krävs som regel stövlar för att komma hit. 

Stentagskärret kallas också för Västerstadskärret.

Källa: Fågellokaler på Öland (Ölands Ornitologiska Förening)

Fågellokaler i Kastlösa socken

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO