Stenboudd

Öster om Runstens kyrka ligger detta strandängsområde med välbetade sjömarker och sjöbodar längst ut på udden.

Fågellokal

Här man kan se sträckande tättingar under hösten i träddungarna där fåglarna kan få lä under blåsiga dagar. Sträcket av vitkindade gäss och prutgäss kan vara betydande under hösten. På strandängarna kan man se t ex tofsvipa, rödbena och storspov. Gulärlan är vanlig tillsammans med sånglärkan. I slutet av juli och i augusti kan man lätt hitta ett tiotal vadararter. Mindre strandpipare ses ofta.

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Man parkerar halvvägs mellan kyrkan och udden på en bra parkeringsplats. Sedan tar man sig fram gående eller cyklande.

Strax söder om Stenboudd finns Lopperstads sjömarker som är fina orkidéemarker.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO