Stenboudd

Öster om Runstens kyrka ligger detta strandängsområde med välbetade sjömarker och sjöbodar längst ut på udden.

Fågellokal

Här man kan se sträckande tättingar under hösten i träddungarna där fåglarna kan få lä under blåsiga dagar. Sträcket av vitkindade gäss och prutgäss kan vara betydande under hösten. På strandängarna kan man se t ex tofsvipa, rödbena och storspov. Gulärlan är vanlig tillsammans med sånglärkan. I slutet av juli och i augusti kan man lätt hitta ett tiotal vadararter. Mindre strandpipare ses ofta.

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Man parkerar halvvägs mellan kyrkan och udden på en bra parkeringsplats. Sedan tar man sig fram gående eller cyklande.

Karta över fågellokaler i Runstens socken

Strax söder om Stenboudd finns Lopperstads sjömarker som är fina orkidéemarker.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO