Stenbalksbro i Skärlöv

Bro över Storbrobäcken i sex spann byggd av kalksten i kallmur. Den är belägen på en vägslinga som leder förbi Skärlövs gamla järnvägsstation.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb