Sörby borg

Återupptäckt borg som varit bortglömd i trehundra år. Den största på Öland och kanske den äldsta. Borgen låg ute i Skedemosse som då var en sjö där man offrade till gudarna.

Sörby borg är en återupptäckt fornborg som varit bortglömd i 300 år. När arkeologen Jan-Henrik Fallgren hittade borgens namn i en avhandling från 1704 började han leta efter den och lyckades lokalisera den till Skedemosse, en numera utdikad sjö. I den gamla mossen sticker en landtunga ut som idag heter Kvinnö. Den västra delen omsluts på tre sidor av resterna av en mur. Dessa stenar har varit fyllning i borgens murar. Stenarna som utgjorde borgmurens skal finns inte kvar, kanske togs de en gång till bygget av Bredsättra kyrka.

Borgens inre är idag uppodlat och ovan jord syns idag inget av de hus som en gång fanns där. Men med hjälp av markradar har man hittat husgrunder och en djup brunn.

När Skedemosse var en sjö, kanske hette den Skede sjö, omslöts alltså borgen av vatten på tre sidor och behövde bara försvaras mot en sida, den i öster. Borgen är den största på Öland och kanske också den äldsta. Den användes några gånger per år då man samlades här för fester och blot samt vid orostider. Annars bodde människorna ute på sina gårdar vid den odlade jorden. I samband med dessa tillfällen offrades människor, djur, vapen och guld till gudarna för bättre skördar och välgång för människorna i allmänhet.

Vid utgrävningar på 1960-talet hittade man närmare 1 ton människo- och djurben, varav 100 hästar. C14-analyser av ben har visat att de äldsta offren är från förromersk järnålder och de yngsta från sen vikingatid. Vidare hittade man sju guldringar som sammanlagt hade en vikt av 1,3 kg. Senare har man hittat ytterligare två guldringar. Skedemosse var en av Sveriges största offerplatser från 400 f Kr fram till 1100-talet.

Vid festerna anordnades hästkapplöpningar på strandvallar öster om sjön, det som vi idag kallar Ancylus- och Littorinavallarna, som möts här och kan ge en hippodrom. Den häst som vann offrades till gudarna. Flera platser i närheten börjar på Sked, t ex Skedås och Skedstad. Ordet Skede brukar kopplas till hästkapplöpningar. 

Google Maps Gul linje=Hästkapplöpningsbana

Gul linje = Forntida hästkapplöpningsbana på strandvallarna Rött = Ancylusvallen Blått = Littorinavallen

Mer om borgen kan du se och höra här när Jan-Henrik Fallgren berättar

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO