Norra och Södra Näsby

Mellan Gårdby och havet finns mer odlingsbara marker än på övriga sydöstra Öland, där remsan med sjömarkerna i regel är smalare och byarna mest ligger på rad utmed östra landborgen. Följaktligen finns mellan Gårdby och havet flera byar spridda, bl a Nedre Ålebäck, Åby samt Norra och Södra Näsby. Båda byarna ger ett lummigt intryck och man når dem på slingrande vägar.

Norra Näsby är omnämnt första gången 1381.1540 bestod byn av två skattehemman, två frälsehemman samt en klosterjord till Vadstena. Bland frälseägarna förekommer medlemmar ur släkterna Vasa, Bielke och Tott.

I Södra Näsby fanns 1540 sex gårdar; fyra skatte- och två frälsegårdar. I början av 1700-talet ökade hemmanen till elva. Vid laga skiftet 1835 hade byn åtta gårdar.

Idag är de båda radbyarnas bebyggelse något spridd, varför man uppfattar dem som klungbyar. Detta gäller speciellt Södra Näsby. Här är gårdarna annorlunda grupperade än i den vanliga öländska radbyn. I Södra Näsby ligger gårdarna parvis som påminner om mönstret i en stad. Malmbebyggelsen ligger söder om byn.

Båda byarna har gårdar och byggnader av intresse. De ganska stora manbyggningarna består av salsbyggnader (salen i mitten, mer herrgårdslik), varav några under brutet tak. Bland ekonomibyggnaderna finns ålderdomliga längor av trä och kalksten. 

Källa: Sandby-Gårdby hembygdsförening och Länsstyrelsen i Kalmar

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO