Södra lundspetsen vid Ottenby

Södra lundspetsen av Ottenby lund breder ut sig på båda sidor om fyrvägen i södra kanten av Södra lunden. Här finns inga egentliga parkeringsmöjligheter. Ställ hellre bilen vid Södra lundens parkering och vandra hit. 

I detta område samlas ofta många tättingar under flyttningen. Läget här vid den södra kanten av lunden gör att många fåglar väljer denna plats som en sista rastplats inför flytten över Östersjön.

Under flyttningstider är detta ett utmärkt ställe att leta efter sångare och andra rastare. En bra strategi för detta är att försöka hitta solbelysta öppningar med lä för vinden, där fåglarna kan hitta mat. Området har genom åren bjudit på otaliga fågelrariteter. 

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO