Älvkvarnssten vid Södra Bårby

Älvkvarnar eller skålgropar i stenar brukar förknippas med bronsåldern. De ska ha knackats in i stenarna som en del av en fruktbarhetskult. På Öland finns många stenar med skålgropar. En av de lättaste att hitta är den sten som ligger bara 7 m meter från vägen söder om Södra Bårby, mittemot Bårby fornborg. Vi, nutida människor, har också lagt våra offer i groparna i form av mynt.

Källa: Thorsten Jansson, Strövtåg på Ölands Stora Alvar

Johan Theorins Öland

På några platser på alvaret ligger även så kallade Älvkvarnsförekomster, som är stora flyttblock med mystiska gropar på ovansidan där älvorna enligt traditionen malde sitt mjöl. Någon gång under forntiden började man lägga små gåvor till älvorna i groparna, med önskan om tur och lycka i livet. En sådan älvasten har en viktig roll i romanen Blodläge.

Källa: Johan Theorin

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO