Skäftekärr

En av de första jägmästarna på Skäftekärr blev J E Bohman. Han satte igång den väldiga nyplanteringen av skog för att hindra flygsandens framfart. Miljontals träd planterades och slutligen vann människan över sandsdriften. Jägmästare Bohman experimenterade även med främmande trädslag och ett arboretum med över hundra olika trädarter påminner än i dag om hans tid i Böda. 

Många intressant trädarter finns omkring det tidigare jägmästarbostället.

Växtlokal

I denna karta kan du se växtlokalerna för de träd som beskrivs i Guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening:

Lokalen ingår i Ekopark Böda.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb