Skäftekärr trädpark

Staten köpte in Skäftekärr gård och anlade där 1860 en skogsskola. En av de första jägmästarna på Skäftekärr blev J E Bohman. Han satte igång den väldiga nyplanteringen av skog för att hindra flygsandens framfart. Miljontals träd planterades och slutligen vann människan över sanddriften. Jägmästare Bohman experimenterade även med främmande trädslag och ett arboretum med över hundra olika trädarter påminner än i dag om hans tid i Böda. 

Några träd som särskilt kan uppmärksammas är:

Svart valnötsträd(Juglans nigra). Två träd som planterades 1884 står kring huvudbyggnaden. Svart valnötsträd härstammar från östra USA.

Jeffreytall(Pinus Jeffrey). Härstammar från Nordamerika. Den har mycket stora kottar. Träden planterades 1890.

Platan (Platanus acerifolia). Två jätteträd står till höger i parken. De planterades 1895. Härstammar från Sydeuropa/Asien. 

Källa: Sveaskog

Trädparken ingår i Ekopark Böda

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb