Sjöstorps naturreservat

Reservatet utgörs av ett agkärr med omgivande barr- och blandskogar. I östra delen är skogen av urskogskaraktär med träd som är över 200 år gamla.

Öppna fulla reservatskartan i desktop

 

Skogen i östra delen utgörs av urskogsartad barrskog med gran och tall. Så gamla granskogar är mycket sällsynta på Öland och även jämfört med övriga länet finns få motsvarigheter till detta område. Här ligger så mycket fallna stammar att det på sina hålla kan vara svårt att ta sig fram. Dessa träd har inte fallit i någon av senaste tidens stormar utan några varje år på grund av hög ålder. I västra delen av området är skogen yngre med större inslag av lövträd. Det finns gott om hassel som ofta är gammal och grov. Här och var i skogen växer den sällsynta idegranen. I reservatet finns många sällsynta skalbaggar bland andra svartoxe som annars inte finns på Öland och som också är mycket ovanlig i resten av landet. Andra nämnvärda insekter är bronshjon och orangevingad kamklobagge.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO