Seby runsten

Sebystenen är Ölands största runsten. Inskriften är från 1100-talet och lyder: "Ingjald och Näf och Sven, de lät resa stenen efter Rodmar, sin fader".

Källa: Thorsten Jansson, Från Lönneberga till Långe Jan

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO