Sandkullevägen

Växtlokal

Alldeles invid Norra Möckleby samhälle ligger ett gammalt sandtag som i dag är en betad torräng på sand, delvis kalkpåverkad. Den gamla järnvägsvallen går genom området. Sandtäkten som bedrivits har lämnat branta, sandiga slänter efter sig. Här kan man hitta intressanta växter som gillar kalkrik sand. 

Speciella arter: Fågelarv, sandglim, grådådra, klibbveronika, ölandsstarr och flera arter jordstjärnor.

Lokalen beskrivs i boken "En guide till Ölands växtvärld" av Ölands Botaniska Förening. Växtlokalerna som beskrivs kan du se i den här kartan.

Kärlväxterna blommar i april-juni. Jordstjärnorna är som bäst i oktober.

Parkering finns i slutet av Sandkullevägen.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO