Sandbergen

BADPLATS

Vid Sandbergen finns en badplats på Ölands västra sida. Naturbad. Gräs. Långgrund sandbotten.

 

GEOLOGI

Söder om badplatsen kan man se hur havet äter sig in i branten ner mot havet. Stora träd rasar ner.

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb