Runstenar på Sandby kyrkogård

På Sandby kyrkogård finns två runstenar som tidigare legat som golvhällar i kyrkan, men som på 1700-talet restes på sina nuvarande platser.

På stenarna står det följande:

Sten A: "Gudfast och Helgun och Nenne, moder och söner, läto resa stenen efter fadern Sven".

Sten B: "Dessa bröder (Gudfast och Nenne) reste detta minnesmärke efter sin syster Åfrid och efter sin gode far Sven".

Källa: Riksantikvarieämbetet (informationsskylt på kyrkogården)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO