Runstensmuseum i Köpings kyrka

I vapenhuset till Köpings kyrka finns ett runstensmuseum. Här finns ett urval av de ca 75 runstensfragmenten som hittats i kyrkan eller i dess närhet. Det är 24 fragment och en hel sten som visas i kyrkan. Dessa har tidigare förvarats i tornrummet där resterande stenar står kvar, utöver de fem som Statens historiska museum har. Runstenarna är en deposition från Statens historiska museum. Runstensfragmenten från Köpings kyrka är märkliga för att de är så många och för att så många är välbevarade, med färgspår i rött, vitt och svart. Stenarna är från slutet av 1000-talet och början av 1100-talet. Runstenarna har slagits sönder och murats in i väggarna i kyrkan.

Utställningen kan ses när kyrkan är öppen. Om Köpings kyrkas runstenar och fragment kan man läsa i J Owes bok från 2002, ”Runfynden vid Köpings kyrka”.

Källa: Kalmar Läns Museum

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb