Rosamossen

I naturreservatet Lilla Dalby alvar ligger denna våtmark. Här häckar ljungpipare, enkelbeckasin, tofsvipa och rödbena. Ibland även ängshöken. Den passeras av vandringslederna Millerstens vandringsslinga och Tingstad flisor-Penåsa.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO