Rester av den gamla järnvägen mellan Segerstad och Seby

På den här sträckan finns rester av den gamla järnvägen, såsom grindstolpar vid passage av alvarväg, kvarlämnade sliprar och gjuten passage för vatten genom järnvägsvallen.

Foto: Stefan Svenaeus 2022
Grindstolpar Foto: Stefan Svenaeus 2022

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO