Resmo doliner

Resmo doliner är ett antal underjordiska grottor som störtat samman. Man ser detta som fördjupningar i markytan i det annars platta öländska landskapet. Doliner finns sällsynt i Sverige i områden med kalkhaltig berggrund. De uppstår genom att kolsyrarikt vatten löser ut kalk vilket medför att underjordiska hålrum bildas, som sedan störtar samman. 

Resmo doliner ligger längst i väster vid en stor spricka i berggrunden, Resmozonen, som löper i nordostlig riktning från Resmo och över Stora alvaret till Ekelunda på östra sidan. Sprickan har troligen uppstått vid rörelser i jordytan.

Du kan nå dolinerna vid Resmo genom att ställa bilen vid en parkeringsplats strax norr om Resmo och gå en liten brukningsväg i närheten åt öster.

En annan öländsk dolin är Prästgropen vid Skarpa alby i Dröstorps naturreservat.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO