Råbäcksdungen

Fågellokal

Råbäcksdungen ligger mellan Gräsgård och Össby, men väster om landsvägen, mittemot den mer kända Skjutbanedungen. Denna trevliga dunge vid Stora Alvarets kant passeras av många fågelskådare, men många har inte satt sin fot i den. Den södra delen består av öppen gräsmark uppblandad med en och annan tall, medan norra och mellersta delen består av mager lövskog med besvärlig undervegetation av björnbärssnår.

Hela dungen är värd ett besök under såväl vår som höst. Längs den östra kanten rinner Råbäcken. Längs detta dike uppehåller sig ofta en hel del småfåglar. 

Börja promenaden vid parkeringen och gå västerut längs Råbäcken. Där den gör en nittio graders sväng följer du bäcken norrut. Om du befinner dig på östra sidan av bäcken måste du så småningom ta dig över den. Det finns få naturliga övergångsställen, så du får hoppa. Observera då att bäcken på sina ställen är djup. Ta dig in i dungen någonstans i dess mellersta delar och gå såväl norrut som söderut genom dungen.

I den sydvästra hörnet i den glesa enbuskmarken kan du stöta på allehanda tättingar, såväl förväntade som oväntade. På den västra sidan om den banvall, numera cykelväg, som löper genom Råbäcksdungen i nord-sydlig riktning, finns en större poppeldunge. Ofta är den tämligen fågeltom, men framför allt om höstarna kan denna del av dungen fyllas av rastande fåglar. Mot väster och Eketorps borg har man bra utsikt över alvaret. 

Rovfåglar, framför allt ängshök, ses ofta jaga här. Vintertid är detta en av de bättre platserna för örnspaning, likaså ses då ofta varfågel. Under höststräcket viker rovfåglar ofta av mot sydväst strax söder om Gräsgårds kyrka och följer då västra kanten av Råbäcksdungen. 

Bland rariteter kan nämnas tajgasångare, kungsfågelsångare, brunsångare, sibirisk piplärka, tajgablåstjärt och isabellastenskvätta. 

Sedan 2020 har en koloni med kronsparvar häckat från Råbäcksdungen och några hundra meter söderut. Sent 2023 sågs en flock på 40 ex födosöka i området.

Lyssna på sjungande kornsparvar vid Råbäcken

Parkera strax väster om Råbäcksbron.

I denna karta kan du se bra fågellokaler i Gräsgårds socken

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO