Prästgropen

En större fördjupning som utgör en infallen grotta som uppstått genom kemisk vittring. Det är en 2-3 meter djup cirkelformad grop med en diameter på 40 meter. Sitt namn har den fått efter en gammal sägen om att prästen gömde sina församlingsbor här under orostider på 1600-talet. I dag är det i stället en perfekt plats för den som vill njuta av sin matsäck i lä på det vindpinade alvaret. Här växer bl a alvarstånds.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Prästgropen kan besökas under en vandring enligt detta Vandringstips

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb