Persnäsvik

Innanför havsviken ligger betade strandängar med intressant flora och fågelliv. I området finns rester av ett gammalt kalkstensbrott samt gamla bosättningar. Norr om ängen finns blandskog och betad hagmark.

 

Växtlokal

I boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening är denna plats upptagen som en intressant växtlokal. 

Här kan du se en karta över området med särskilt intressanta lokaler:

Naturtyper: Betad strandäng, sötvattensutfllöde i grund havsvik, våtmark, kalkstenbrott

Speciella arter: På våren finns flera sällsynta strandmaskrosor på ängen norr om viken där man senare under säsongen hittar sumpgentiana, strandnål (vissa år) och ormtunga. I stenbrottet växer vippstarr och purpurknipprot.

Säsong: Hela året men framför allt maj-augusti.

 

Orkidélokal

I området finns honungsblomster och purpurknipprot.

Källa: Ölands Botaniska Förening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO