Persnäs gamla fattighus

Fattighuset i Persnäs är byggnadsminne och byggdes 1884-86 för två funktioner; fattigstuga i östra delen och lokal för sockenstämma i den västra. Sockenstugan ändrades omkring 1890 till skolsal och användes som sådan ända fram till 1966, medan fattigstugan/ålderdomshemmet var i bruk fram till 1933. Numera inrymmer huset ett hembygdsmuseum. Byggnaden är uppförd av sten. Från rummen med öppna kakelugnsspisar för fattighjonens matlagning går rökgångar till den centralt placerade skorstenen. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO