Persnäs gamla fattighus

Fattighuset i Persnäs är byggnadsminne och byggdes 1884-86 för två funktioner; fattigstuga i östra delen och lokal för sockenstämma i den västra. Sockenstugan ändrades omkring 1890 till skolsal och användes som sådan ända fram till 1966, medan fattigstugan/ålderdomshemmet var i bruk fram till 1933. Numera inrymmer huset ett hembygdsmuseum. Byggnaden är uppförd av sten. Från rummen med öppna kakelugnsspisar för fattighjonens matlagning går rökgångar till den centralt placerade skorstenen. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb