Penåsa gravfält

Gravfältet är från järnåldern och ligger på en moränrygg strax norr om parkeringen vid Penåsa. Fornlämningen består av 15 mer eller mindre synliga gravar på en yta av 100 x 20 m. Gravarna är runda eller ovala stensättningar.

Gravfältet ligger inom naturreservatet Lilla Dalby alvar. Du når gravfältet lätt från Penåsa parkering.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO