Övra Bägby runstenar

I anslutning till en stenvalvsbro från 1700-talet vid gamla landsvägen i Övra Bägby står två runstenar på var sin sida om bäcken. Den största runstenen norr om bron  (218 cm hög och 150 cm bred kalksten) bär inskriften: "Gudbrand och Sven reste denna sten efter sina goda bröder Asvald och Helge".

På den andra stenen söder om bron (195 cm hög, 95 cm bred kalksten) är inskriften: "Sven gjorde (detta) efter sin fader Vikar; ende sonen reste själv stenen".

Runstenarna restes på denna plats 1634 efter att ha hittats i en bro, och kan förmodas ha stått i anslutning till ett gammalt vadställe vid bäcken.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län och Wikipedia.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO