Ottenby gamla gårdsmejeri

I den norra flygelbyggnaden på Ottenby kungsgård låg under åren 1894 till 1938 ett gårdsmejeri. I mitten av 1800-talet väcktes intresset för mejerihantering på Öland. De första mejerierna var gårdmejerier där osttillverkning var viktigast. Gårdsmejeriet vid Ottenby inrättades av major von Mühlenfels, som var arrendator på kungsgården. Vid sidan av osttillverkning framställdes smör för gården och de anställdas behov.

När driften upphörde lämnades mjölken först till Mörbylånga mejeri. Under den snörika vintern 1940 ansåg myndigheterna att det var slöseri med bensin under rådande krigstid, varför Ottenby gård uppmanades att sända sin mlölk till ett mer näraliggande mejeri, vilket blev Gräsgård. Koantalet på gården var då 140 st.

Byggnaden är idag en privatbostad.

Läs mer om mejerihanteringen på Öland här.

Källa: Öländsk mejerihantering 100 år (1985)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO