Offersten på Skogsby alvar

Flyttblocket av gråsten på Skogsby alvar är uppallat på tre mindre stenar som markerar en grav. Dessa brukar kallas "liggande hönor", eftersom det liknar ruvande hönor på ägg. Ovanpå blocket finns fornminnen i form av två skålgropar eller s k älvkvarnar. Skålgroparna härstammar från en fruktbarhetskult under äldre tider (främst bronsåldern). De är inhuggna i varierande storlek i stora stenar. Groparna på denna stenen är ca 1 dm i diameter. Blocket ligger ca 70 m från landsvägen.

Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO