Norrgården i Långlöt

Storgård av herrgårdskaraktär

I Långlöts norra ände, utanför radbytomten, ligger denna storgård av herrgårdkaraktär. Manbyggningen är större gulmålad byggnad i empirstil som avgränsas av en vacker stenmur. 

I en torrlagd mosse på Norrgårdens ägor gjordes 1891 ett fynd av två bronslurar från cirka 1 500 fvt. Lurarna hade skadats vid plöjning men är de bäst bevarade av de totalt nio bronslurar som hittats i Sverige.

Bronslurar hittade på Norrgårdens ägor, Foto: Jenny Nyberg Historiska Museet

Bronslurar hittade på Norrgårdens ägor, Foto: Jenny Nyberg Historiska Museet 

Källa: Natur och Kultur på Öland (Länsstyrelsen i Kalmar län 2001)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO