Norra Vitrör mellan Albrunna och Gräsgård

Detta gravröse ligger ute på Stora alvaret på gränsen mellan Södra Möckleby och Gräsgårds socknar. Det är 15 i diameter och ca 1,3 m högt. Mittmuren går rakt över röset. Strax nordöst om röset finns en stensträng, kvadratisk eller rektangulär form ca 10 x 10 m.

Knappt 1 km söderut ligger Södra Vitrör invid Mittmuren.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO