Museifyren Ingrunden

Utgrundens fyr var en gång i tiden den största och modernaste fyren i Kalmarsund. Det var en kassunfyr som sattes upp 1947. Den hade föregåtts av ett fyrskepp 1866. Genom teknikens framsteg har många fyrar lagts ner och Utgrundens fyr har nu byggts om till observationsstation/fältstation för den forskning som bedrivs vid Utgrundens vindkraftpark.

Lanterninen från Utgrundens fyr har nedmonterats och flyttats och byggts upp i den nybyggda landbaserade fyren ”Ingrunden” som står vid kajen i Degerhamns hamn i närheten av Degerhamns hembygdsmuseum.. Fyren är ca 10 meter hög och rymmer förutom lanterninen även dokumentation över fyrlivet längs Ölands kust. Den är öppen för besökare under museéts öppettider.

Källa: Degerhamns Hembygdsförening

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO