Mörbylånga bibliotek

Biblioteket röstades fram som Mörbylånga kommuns "bästa nutida byggnad" under arkitekturåret 2001. 

Omröstningen presenterades i boken "Tyckt om hus". Byggnadens arkitektur kommenteras på följande sätt i boken: Biblioteket är ett bra exempel på att det går att förena äldre tradition med ny kunskap och teknik. De två äldre husen har byggts ihop på ett sätt som skapat en dynamisk form och spännande rumsupplevelser.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO