Minnessten - första flygplanslandningen på Öland

En sentida runsten söder om Ölands folkhögskola är en minnessten över den första flygplanslandningen på Öland. Stenen restes 1933 till minne av en landning med flygmaskin på fältet intill som gjordes av Dr E. Thulin 11 november 1914. Flygningen gjordes i samband med penninginsamlingen till förmån för kulsprutebeväpning åt ortens landsstorm.

Källa: Från Asken till Blåsås

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO