Milsten mellan Bredinge och Kastlösa

Denna milsten, som är Kastlösa sockens enda, står inte på sin ursprungliga plats. Fundamentet har murats i senare tid. På framsidan står 1/4 MIL och på baksidan 1 MIL. Var den ursprungligen stått är inte känt. Milstenen står vid en parkeringsplats med en väderkvarn.

Milstenar härstammar från 1649 års gästgiveri- och skjutsförordning. Meningen med milstenarna var att ge de resande rätt reseavstånd. På Öland började de sättas upp först på 1730-talet. Flertalet milstenar på Öland är från 1800-talet.

Källa: Milstolpar på Öland (2002) av Karl-Axel Björklund

Här kan du läsa mer om milstenar och andra gamla vägmärken.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb