Milsten i södra Sandgårdsborg

Milstenen står invid en ladugårdsvägg. Den har texten 1/4 MIL 1773. 

Milstenar härstammar från 1649 års gästgiveri- och skjutsförordning. Meningen med milstenarna var att ge de resande rätt reseavstånd. På Öland började de sättas upp först på 1730-talet. Flertalet milstenar på Öland är från 1800-talet.

Källa: Fornsök (Riksantikvarieämbetet)

Här kan du läsa mer om milstenar och andra gamla vägmärken.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb