Mellby ör

Fågellokal

Mellbyör var tidigare en ö, men uppgrundningen har gjort att det numera finns landförbindelse ut på den tidigare ön. Det som finns kvar av sundet utgör två vikar, Norra och Södra hamnen. Här finns mest fåglar men i det mellanliggande området, som numera slåttras för att hålla tillbaka vassarna, huserar många rödspovar. Över tio par kan förmodligen finnas här. Många rödspovar kan ses tillsammans flyktleka över området. 

Rödspovar Stefan Svenaeus 2021

 

Rödspovar Stefan Svenaeus 2021

Rödspovar flyktleker

Norra hamnen hyser ofta ett stort antal änder och hägrar samt enstaka vadare. Den södra hamnen kan, framförallt vid lägre vattennivå, vara full med fågel, främst änder, vadare och tärnor. 

Häckfågelfaunan är rik vad gäller vadare och änder. Här häckar både årta och snatterand. Under sträck passerar de flesta av Ölands rovfåglar, sjöfågelarter och vadare här. 

Vägen ner till Mellbyör från östra landsvägen är avstängd för biltrafik, så det blir till att cykla eller gå knappt 1,5 km ner till kusten.

Källa: Bl a Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska förening)

Här kan du se Mellbyör i topokartan

Fågellokaler i Segerstads socken

Vallokal

I mitten av april 2021 strandade en knölval här. Det var en ung val, en kalv, som var åtta meter lång och vägde många ton. Det är unikt att en så stor val befinner sig så lång in i Östersjön. Den drogs i land 3 maj och transporterades till Danmark för destruktion.

Strandad knölval Foto: Stefan Svenaeus 2021

Strandad knölval (uppochner) 

Strandad knölval Foto: Stefan Svenaeus 2021

Knölvalen vandrar i flockar bestämda rutter och långa tider; på våren norrut till Grönland, Island, Björnön och Spetsbergen. På hösten ner efter Norges kust, Färöarna, Irland, Tyskland, Danmark och några gånger in i Östersjön. Knölvalen kan bli 11-16 m.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO