Lopperstads gravfält

Här finns ett större gravfält med ett 40-tal synliga gravar bestående av högar, resta stenar, domarringar och stensättningar. På grund av tidigare grustäkt återstår endast en mindre del av gravfältet, som utgjort gravplats för närbelägen by eller gård under järnåldern. De döda har vanligtvis bränts på bål. Området kallas också ibland för Lopperstadstäkten.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO