Lopperstad

Lopperstad är belägen alldeles öster om gamla landsvägen som nu flyttats något västerut. Ancylusvallen bildar här en ås som höjer sig närmare fyra meter över den omgivande terrängen. Byn har därför vidsträckt utsikt åt såväl väster där Mittlandsskogen möter, som åt sjömarkerna i öster. I den norra delen av byn, som omfattar tre gårdar, finns exempel på en kringbygd gård med ålderdomliga skiftesverkslängor och portskjul ut mot vägen. Mangårdsbyggnaden utgörs av en längre salsbyggnad under brutet tak. Även i övrigt är bebyggelse av intresse och med sammanbyggda ekonomibyggnader längs bygatan. Både söder och norr om byn finns malmbebyggelse från främst 1800-talet. Bebyggelsen är i många fall mycket välbevarad och uppförd såväl i liggande timmer som i kalksten. I flera fall liknar de små gårdar som flankeras av ekonomilängor till bostadshuset. Mellan nuvarande väg och byn ligger byns kvarnbacke med en bevarad stubbkvarn. På kvarnplatsen finns också resterna av ett större gravfält med cirka 40 synliga gravar bestående av högar, resta stenar, domarringar och stensättningar med varierande former.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Efterleden -stad i bynamnet tillhör en förvikinga namngrupp som inte ska förväxlas med stad = köpstad som lånades in från tyskan under tidig medeltid. Betydelsen av -stad i bynamnet är "ställe", "plats".

Källa: Ortnamn på Öland, Göran Hallberg.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO