Lilla Frö

Lilla Frö är ett gott exempel på en öländsk radby. Lägg märke till de kringbyggda gårdarna som ofta har hela gårdsplanen lagd med kalkstensplattor. Flera lador är byggda i den s.k. skiftesverkstekniken som är en virkesbesparande teknik.

Läs mer om byar

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb