Långkärr

Fågellokal

I Långkärrsalvarets mellersta del ligger Långkärr. Det är en långsträckt alvarsjö som däms av en låg moränrygg. Själva sjön är vegetationsfri och när vattennivån sjunker framträder kala kalkstenshällar. I vattnet växer rikligt med kransalger, bland annat busksträfse. Invid sjön och vätarna finns ett rikt fågelliv.

Detta är en av de bästa lokalerna för rödspov på Öland. Här finns kanske det största beståndet. Vissa år finner man enstaka par av sydlig kärrsnäppa häckande här. De fina buskmarkerna runt kärret hyser gott om buskskvätta och stenskvätta. 

Rödspov Foto: Stefan Svenaeus

Rödspov

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län samt Ölands fågellokaler av Ölands Ornitologiska förening.

Här kan du se Långkärr i Lantmäteriets karta.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO