Långkärr

I Långkärrsalvarets mellersta del ligger Långkärr. Det är en långsträckt alvarsjö som däms av en låg moränrygg. Själva sjön är vegetationsfri och när vattennivån sjunker framträder kala kalkstenshällar. I vattnet växer rikligt med kransalger, bland annat busksträfse. Invid sjön och vätarna finns ett rikt fågelliv. Rödspov och sydlig kärrsnäppa brukar häcka här.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Här kan du se Långkärr i Lantmäteriets karta.

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb