Kyrkskeppet i Hulterstads kyrka

Kyrkskeppet i Hulterstads kyrka är en modell av det fyrmastade barkskeppet Beatrice av Göteborg. Det skänktes sommaren 1978 som ett epitafium över förre generaldirektören för Skolöverstyrelsen Jonas Orring, vars familj har sitt sommarresidens i Hulterstad. Modellen är byggd av segelskutesjömannen och förre skepparen Martin Olsson från Pataholm. Beatrice blev ett av Sveriges mest kända segelfartyg och när hon år 1932 bogserades till upphuggningsvarvet i Stavanger var hon världens äldsta fyrmastade bark. Hon var landets första skolskepp för utbildning av befäl till handelsflottan och blev det näst sista fartyg som rundade Kap Horn under segel med svensk flagg. Beatrice byggdes år 1881 i Skottland. 

Två äldre kyrkskepp har funnits i Hulterstads kyrka men har förkommit.

Mer om kyrkskeppet i Hulterstads kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb