Kyrkskeppet i Föra kyrka

Efter att ett gammalt kyrkskepp från 1600-talet försvunnit skänktes 1959 ett nytt till Föra kyrka av den kyrkliga ungdomskretsen på initiativ av dåvarande komministern som "en hågkomst över alla de Förabor som en gång seglat på haven och aldrig mer återvänt hem". Modellen förevigades av en fiskare och före detta sjöman i Djupvik. Skeppet döptes till Vega av Djupvik. 

Mer om kyrkskeppet i Föra kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO