Kyrkskeppet i Borgholms kyrka

Kyrkskeppet är en tremastad fullriggare som byggdes av en f d sjöman och f d smed på pensionärshemmet Strömgården. När skeppet var färdigt inköptes det av stadens arbetskrets för sjömansvård som skänkte det till församlingen 1960.

Mer om kyrkskeppet i Borgholms kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO