Kyrkskeppet i Borgholms kyrka

Kyrkskeppet är en tremastad fullriggare som byggdes av en f d sjöman och f d smed på pensionärshemmet Strömgården. När skeppet var färdigt inköptes det av stadens arbetskrets för sjömansvård som skänkte det till församlingen 1960.

Mer om kyrkskeppet i Borgholms kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb