Kyrkskeppet i Algutsrums kyrka

Kyrkskeppet i Algutsrums kyrka har namnet "Walkyrien" och är från 1860-talet. Det är skänkt av sjömannen Anders Fredric Engström, som ska ha överlevt ett skeppsbrott. Modellen är byggd efter en förebild som var högmodern vid den tiden. Den liknar ett s k klipperskepp, som kunde seglas snabbt och i hårt väder.

Modellen renoverades av en pensionerad sjökapten från Färjestaden i mitten av 1900-talet och är i dag i bra skick.

Mer om kyrkskeppet i Algutsrums kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb