Kvarteret Äran

I kvarteret Äran i Borgholm, som på 1800-talet låg i stadens utkant, fanns ursprungligen ett enda sommarhus omgivet av en stor trädgård. Vid sekelskiftet 1900 omvandlades anläggningen till det legendariska Pensionat Paradiset. På 1970-talet upphörde verksamheten. Från att ha varit Borgholms lägst exploaterade kvarter kom det att bli det tätast bebyggda. Arkitektkontoret Ericson Ågren Gynnerstedt föreslog ett slags varierade radhus med två lägenheter i varje. Varje bostad i markplanet har ett glasat uterum, som borde vara förebilden för varje villaägare somvill bygga in sin veranda.

Källa: Svenska Pärlor - Öland (Länsstyrelsen i Kalmar län och Svenska Turistföreningen)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO