Kungs­stenarna

Kungsstenarna är två resta stenar som markerar en gravanläggning från järnåldern. De ligger på ett gravfält strax väster om parkeringen i södra Ottenby lund på en höjd. Det finns flera sägner om Kungsstenarna. En att namnet syftar på två kungar ur den uppländska Ynglingaätten. I den södra stenen finns ett hål vid basen. Enligt gammal folktro är det asaguden Oden som genomborrat stenen. En annan förklaring är att hålet uppkommit när vatten under lång tid strömmat ner genom en spricka i stenen och alltmer urholkat denna när stenen låg ner och var en del av den öländska bergrunden.

Gravfältet ligger inom Ottenby naturreservat.

Fågellokal

Här kan titta efter tättingar i de öppna buskmarkerna. Sten- och buskskvättor och törnskator är vanliga. Ibland kan man se jorduggla och varfågel. Vid gravfältet har man bra utsikt över södra lunden där rovfåglar går upp i termik under varma höstdagar.

Här ser du bra fågellokaler i Ås socken:

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO