Kronomagasinet

Kronomagasinet är byggnadsminne och Borgholms äldsta bevarade byggnad och uppfördes 1819, tre år efter stadens grundande. Det var öns enda kronomagasin och fungerade som sådant till omkr. 1870. Därefter ägdes och användes det i många år som magasin av ett grossistföretag. Magasinet är uppfört av kalksten i tre våningar. På den södra gaveln finns en bevarad hissbom samt tre större luckor avsedda för in- och utlastning. En modern tillbyggnad på magasinets baksida innehåller idag ungdomsgård.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb