Kritmossen

En våtmark på Stora alvaret som klassas som sjö i svenska sjöregistret. Nedströms Kritmossen finns en gammal dammanläggning.

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb