Kritmossen

En våtmark på Stora alvaret som klassas som sjö i svenska sjöregistret. Nedströms Kritmossen finns en gammal dammanläggning.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb