Köpings klint gravfält

Detta är ett av de mer kända gravfälten i Köpingsvik på grund av det majestätiska läget uppe på den höga landborgskanten, Köpings klint. Här finns Galgerör, en grav anlagd 1800-1100 f kr samt ett 50-tal andra gravar från tiden 400-900 e kr.

De stora stenarna som ligger på tre mindre stenar kallas "liggande hönor", eftersom det liknar ruvande hönor på ägg. Dessa ingår i de flesta fall i domarringar. Här finns sju domarringar och tre av dem undersöktes på 1930-talet. Man fann då samlingar av brända ben i mitten av domarringarna och i en grav del av en kam.

De andra gravarna är stensättningar; runda platta stensamlingar med gräs. Två av dem är riktigt stora, ca 20 m i diameter. Den en av dem är Galgerör från äldre bronsåldern. I graven har man hittat föremål av brons: ett spänne, en dolk, en spjutspets och en yxa. Långt efter begravningen fick Galgerör en ny funktion. Här sattes en galge upp för avrättning av människor.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Här kan du läsa om den geologiska formationen Köpings klint.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO