Klädstenen

Klädstenen står vid Lyckebäck utmed vägen strax norr om Böda mot norra udden. På stenen finns texten:1/4 / SIAS / 53 / AFN / SSS. 

Varje år så långt tillbaka man kan minnas bekransas stenen av konfirmanderna från Torp. Det sägs att någon tidigare skall ha dött vid denna plats.

En äldre benämning på stenen är "Mittmillesten", d v s platsen ligger mitt emellan Torp och Böda.

En annan benämning är "Likesten". Vid dödsfall i Torp eller Grankulla och övriga byar i norra delen av socknen bars alltid kistan med den döde från byn till kyrkan vid Böda. Man satte då alltid ned kistan och vilade vid "Likestenen" innan man fortsatte. Den närliggande bäcken hette Likebäck, numera ändrat till Lyckebäck, som även nu är namnet på gårdarna norr om stenen.

Troligen är det ett vägdelningsmärke, d v s en markering där det började eller slutade ett ansvar för en markägare att underhålla vägen i äldre tid.

Källa: Fornsök (RAÄ)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO